Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Podsumowanie konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza

Tradycyjnie już, nasza szkoła, wzięła udział w tegorocznej XIV edycji Warszawskiego Konkursu ,,O Grobie Nieznanego Żołnierza”.

Intencją  przyświecającą   konkursowi jest przede wszystkim: rozpropagowanie wśród uczniów wiedzy o historii Grobu Nieznanego Żołnierza oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

Uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych, ósmych oraz  klas trzecich gimnazjalnych aktywnie wzięli udział  we wszystkich kategoriach określonych regulaminem konkursu. Łącznie zdobyli aż trzynaście nagród.

31 maja 2019 r.nasi uczniowie-laureaci wzięli udział w uroczystym podsumowaniu- zakończeniu tegorocznego Konkursu ,,O Grobie Nieznanego Żołnierza”.

Uczniowie wzięli udział w trudnych eliminacjach konkursu wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza.

Wykonali również piękne i wyjątkowe prace literackie, plastyczne i fotograficzne. Poniżej umieszczone zostały zdjęcia z tegorocznego podsumowania konkursu.

Informacje przygotowała p. Małgorzata Osiecka
na stronie opublikowła Agata Ziemek