Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Punktowy system oceniania - sprawozdanie

W listopadzie br., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, zostały przeprowadzone ankiety dotyczące punktowego systemu oceniania zachowania. Ankieta, która powstała we współpracy Samorządu Uczniowskiego i Pani Dyrektor Małgorzaty Antonowicz, miał pomóc nam w znalezieniu mocnych i słabych stron systemu oraz sprawdzeniu, czy uczniowie naszej szkoły wiedzą za co i jak są oceniani. Zależało nam również na dowiedzeniu się,
co według społeczności uczniowskiej należy zmienić.

20.11 w budynku B ankiety poszły w ruch. Już tego samego dnia, po lekcjach, nasza grupa sprawdzająca rozpoczęła pracę. Należeli do niej: Ania Włodarska, Kinga Góźdź, Iza Pawelec, Kuba Kałucki, Szymon Łapczyński, Kamil Witczak i Maciek Koczorowski. Była to praca monotonna i nużąca, ale wszyscy mieliśmy w głowie słowa „robimy to, aby zmieniać szkołę na lepsze”. I tak po wielu godzinach liczenia i spisywania różnorodnych, czasem bardzo zabawnych opinii, udało się nam zakończyć papierkową robotę. To nie wszystko. Nasi godni podziwu ochotnicy, Ania i Kamil, zajmowali się również sporządzaniem tabelek
i wykresów prezentujących wyniki dla poszczególnych pytań.

Ankiety zostały przeprowadzone również wśród uczniów w budynku A, czyli w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej. Odbyło się to pod kontrolą opiekunki SU, Pani Iwony Iwińskiej, która zaangażowała się również w opracowanie wyników. Przez nasze doświadczenie, postanowiliśmy pomóc naszym młodszym kolegom w wykonaniu diagramów.

18 grudnia odbędzie się spotkanie organów naszej szkoły - Pani Dyrektor, przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, na którym przeanalizujemy wyniki ankiet i przedyskutujemy zmiany, które powinny zostać wprowadzone do Regulaminu. Mamy nadzieję, że nasza praca nie pójdzie na marne i razem uda nam się zmienić naszą szkołę na lepsze.

Informację przygotowała Iza Pawelec z klasy 3c
na stronie opublikowała Agata Ziemek