Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Konkursy kl. 4-8

Regulaminy konkursów i informacje o konkursach w roku szk. 2018/2019:

XV Konkurs Literacki dla uczniów województwa mazowieckiego  dla uczniów klas 3 gimnazjum oraz 8 SP, nauczyciel odpowiedzialny: p.Monika Zaborska
pobierz załącznik: Regulamin konkursu

Konkurs biologiczny: Projekt Profilaktyczny - Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS dla uczniów kl. 7,8 i 3 gimnazjalnych, nauczyciel odpowiedzialny p. Anna Horbowiec
pobierz załącznik: Regulamin konkursu

I edycja Warszawskiego Konkursu Zoologicznego organizowanego przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie dla uczniów kl. 7 i 8, nauczyciel odpowiedzialny p. Anna Horbowiec
pobierz załącznik: Regulamin konkursu
pobierz załącznik: Informacje o danych osobowych

XI Szkolny Konkurs „Jestem bezpieczny w Internecie i chronię swoje dane osobowe” dla uczniów kl. 4-6, nauczyciele odpowiedzialni: p. Aleksandra Ciemięga, p. Renata Mazur i p. Agata Ziemek
pobierz załącznik: Regulamin konkursu

Dzielnicowy Konkurs Literacki "Legenda o św. Mikołaju" - dla uczniów klas 4-8, nauczyciel odpowiedzialny: p. Anna Bartosiewicz
pobierz załącznik: Regulamin konkursu

Szkolny Konkurs Plastyczno - Techniczny "Mam Talent - Świat roślin"- dla uczniów kl. 4-7, nauczyciele odpowiedzialni p. Monika Łukaszewska i Aleksandra Ciemięga
pobierz załącznik: Regulamin konkursu

Konkurs plastyczny: "W obronie orła. Portrety zagrożonych gatunków zwierząt na 100-lecie niepodległości Polski." dla uczniów kl. 4-6 - nauczyciel odpowiedzialny p. Monika Łukaszewska
pobierz załącznik: Informacje o konkursie i karata zgłoszenia

Konkursy plastyczne i fotograficzne "100 rocznica niepodległości" - nauczyciel odpowiedzialny:p.  Remigiusz Kamiński
pobierz załącznik: Propozycje tematów do konkursu plastycznego i fotograficznego z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
pobierz załącznik: Propozycje miejsc i osób

Szkolny Konkurs Literacki pt. "Nasza Niepodległa widziana oczami uczniów SP 340”  dla uczniów klas 4-5 - nauczyciele odpowiedzialni: p. Alicja Gajowniczek, p. Aneta Sawczuk
pobierz załącznik: Regulamin konkursu

XIV EDYCJA Dzielnicowego Konkursu Humanistycznego pt. "100 rocznica niepodległości" dla uczniów kl. 7 i 8 organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie - nauczyciel odpowiedzialny za konkurs: p. Tomasz Art
pobierz załącznik: Regulamin konkursu "100 rocznica niepodległości"

Lista organizatorów wraz z nazwami olimpiad przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych przeprowadzanych w roku szkolnym 2018/2019
Lista olimpiad przedmiotowych 

Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.
Programy merytoryczne przedmiotowych konkursów
pobierz załącznik: Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.
pobierz załącznik: Regulamin konkursów przedmiotowych z wyłączeniem informatyki dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2018/2019.
pobierz załącznik: Terminarz Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego
pobierz załącznik: Regulamin Przedmiotowego Konkursu Informatycznego miniLOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa mazowieckiego