Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Inf.-klasy 7

Harmonogram zajęć: DORADZTWO ZAWODOWE

Propozycja tematów/ zagadnień zajęć z doradztwa zawodowego

  1. Wszyscy jesteśmy zdolni!
  2. Praca w grupie jako przykład kompetencji kluczowej.
  3. Umiejętności a zawód.
  4. Moje umiejętności.
  5. Czym się interesuję?
  6. Jak zaplanować przyszłość edukacyjno - zawodową?
  7. Moja przyszłość edukacyjno - zawodowa.
  8. Zawody w moim najbliższym otoczeniu.
  9. Od elektryka do kierownika.
  10. Kompetencje na rynku pracy.

Informacje przygotowała p. Edyta Ciepiela
na stronie opublikowała Agata Ziemek