Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rada Rodziców

Szanowni Państwo

Zapraszamy do odwiedzenia tej strony:
Strona Internetowa Rady Rodziców przy SP 340

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać przelewem na nr konta: 20 1320 1104 2081 9635 2000 0001, proszę w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłaty na świetlicę można dokonywać przelewem na nr konta: 93 1320 1104 3038 0510 2000 0001, proszę w przelewie zaznaczyć, że jest to opłata za świetlicę oraz również podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.