Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rada Rodziców

Szanowni Państwo

Zapraszamy do odwiedzenia tej strony:
Strona Internetowa Rady Rodziców przy SP 340

Konto RR: 97 1750 0012 0000 0000 3877 1876 prosimy w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Konto Świetlicy: 75 1750 0012 0000 0000 3877 1884 prosimy w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Informacje przygotował przewodniczący RR p. Robert Wojciechowski
na stronie opublikowała Agata Ziemek

Informacje przygotował p. Robert Wojciechowski
na stronie opublikowała Agata Ziemek