Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rada Rodziców

Szanowni Państwo

Zapraszamy do odwiedzenia tej strony:
Strona Internetowa Rady Rodziców przy SP 340

UWAGA zmiana nr kont 

Nowe konto RR: 97 1750 0012 0000 0000 3877 1876, prosimy w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Nowe konto Świetlicy: 75 1750 0012 0000 0000 3877 1884, prosimy w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Dotychczasowe konta zostaną aktywne co najmniej do końca sierpnia 2018 roku (opcjonalnie do końca 2018 roku).

Informacje przekazał przewodniczący RR p. Robert Wojciechowski