Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Życie i działalność

Edukacja

Szkoła podstawowa w Warszawie i Sokołowie Podlaskim (woj. lubelskie).
Gimnazjum w Pieniężynie (woj. pomorskie).
Liceum Rolniczo-Spółdzielcze w Bolesławiu (woj. pomorskie).
Studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, zakończone obroną pracy magisterskiej
pt. "Zespoły roślinne Leśnictwa Grzędy na Czerwonym Bagnie".

Praca naukowa

Praca w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolnym SGGW w Warszawie w latach 1956-1968.
Staż ogrodniczy w Stanach Zjednoczonych.
Praca na stanowisku wykładowcy i starszego wykładowcy botaniki na Uniwersytecie Nigeryjskim w Nsukka.
Obrona pracy doktorskiej pt."Rola drewna reakcyjnego w regeneracji pędu głównego sosny zwyczajnej"
i uzyskanie stopnia doktora w 1964 roku.
Habilitacja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Tytuł profesora nadzwyczajnego w 1988 roku.

Twórca Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie

Praca na stanowisku kierownika Pracowni Zasobów Genowych w Zakładzie Genetyki PAN w latach 1970-1974.
Pełnienie w latach 1974-1989 obowiązków dyrektora Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie,
który powołano do życia decyzją Prezydium Rządu, a następnie Uchwałą Prezydium PAN.
Przejęcie, ogrodzenie i zagospodarowanie 40 hektarów ogrodu,
który rok po śmierci założyciela udostępniono zwiedzającym.