Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Ogród Botaniczny PAN

Historia Ogrodu Botanicznego

 • 01.04.1970 - utworzenie przy Zakładzie Genetyki Roślin PAN Pracowni Zasobów Genowych Roślin Uprawnych w Skierniewicach
 • 03.05.1974 - decyzja Prezydium PAN o utworzeniu Ogrodu Botanicznego w Powsinie jako samodzielnej placówki naukowo-badawczej
 • 01.07.1974 - przekształcenie Pracowni Zasobów Genowych Roślin Uprawnych w Ogród Botaniczny PAN
 • 12.05.1990 - otwarcie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie do zwiedzania publicznego
 • 29.05.1995 - inauguracja pracy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej
 • 04.12.1995 -podjęcie przez Prezydium PAN uchwały w sprawie utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN jako placówki naukowej
 • 30.10.1997 - Zmiana nazwy i statusu placówki na: “Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN”
 • 13.11.1997 - utworzenie Pracowni Zachowania Bioróżnorodności Górnego Śląska 1998 i 1999 przyznanie przez czytelników “Gazety Stołecznej” tytułu Magicznego miejsca Warszawy
 • 21.04.1999 - nadanie przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Ogrodowi Botanicznemu PAN wyróżnienia Zasłużony dla Warszawy

Zadania Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie

 • Stworzenie banku genów roślin użytecznych dla rolnictwa
 • Zachowanie zagrożonych gatunków flory Polski
 • Wykorzystanie roślin do określania zanieczyszczeń środowiska
 • Stworzenie kolekcji roślin odmian rolniczych, sadowniczych, warzywnych, lekarskich i ozdobnych
 • Organizowanie wystaw przyrodniczych
 • Prowadzenie ćwiczeń i wykładów dla studentów oraz zajęć z edukacji przyrodniczej dla uczniów wszystkich typów szkół