Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Historia szkoły

Hymn naszej szkoły

CZEŚĆ SZKOŁO!
Od pierwszej klasy do ostatniej,
zbratani wspólnym celem.
Tworzymy razem swoją przyszłość,
zdążając w życiu śmielej.

Każdego dnia o parę kroków,
zbliżamy się do świata,
tajemnic przecież tyle wokół,
w człowieku w ziemi, w kwiatach.

Cześć nasz szkoło cześć.
Tu dla nas drugi dom,
dla ciebie nasza pieśń,
ufamy w dobroć twą.
Niechaj codzienny trud
mądrością krzepi nas,
sięgnijmy wyżej gwiazd
I prześcigniemy czas.

Początki naszej szkoły sięgają roku 1991 roku. Wtedy to zawiązał się Komitet Założycielski Budowy Szkoły Podstawowej złożony głównie z rodziców i mieszkańców osiedla Kabaty i Wolica. 14 lutego 1992 roku decyzją Gminy Mokotów i Kuratorium Oświaty otwarto filię szkoły przy Dembego 28 – na osiedlu Kabaty. Dyrektorem szkoły została pani Małgorzata Błażejewska.

We wrześniu 1992 r. został oddany do użytku pawilon szkolny przy ulicy E. Lokajskiego 3. W drodze konkursu wyłoniono dyrektora szkoły, panią Annę Polarczyk. Od 1 września nauka odbywała się w pawilonie, w filii na Kabatach oraz w pomieszczeniach Klubu „Natalka” przy ul. Lokajskiego 24. W szkole pracowało 28 pedagogów i 14 pracowników administracji i obsługi, utworzono 19 oddziałów dla 507 uczniów.

W 1993 r. Gmina Mokotów podjęła decyzję w sprawie rozbudowy naszej placówki. We wrześniu 1995 r. otwarto pierwszą część nowego budynku, a w lipcu 1997 roku ukończono rozbudowę całej placówki. W 1996 roku dyrektorem szkoły została p. Małgorzata Osiecka. W następnych latach przybywało uczniów i nauczycieli, w roku szkolnym 1998/1999 do 42 oddziałów uczęszczało już 1150 uczniów.

W ciągu wszystkich lat oprócz typowych obowiązkowych lekcji organizowaliśmy zajęcia pozalekcyjne: przedmiotowe, koła zainteresowań, sportowe. Nasi uczniowie zostawali laureatami konkursów przedmiotowych, osiągali wysokie wyniki sprawdzianów na zakończenie klasy szóstej oraz medalowe lokaty w rozgrywkach sportowych. Wszystkie nasze osiągnięcia są wynikiem ogromnego zaangażowania wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz dobrej współpracy z rodzicami.

Od roku 1998 w szkole funkcjonują klasy sportowe o profilu szermierczym, tworzone od poziomu klasy czwartej. Ich uczniowie zdobywają wyróżnienia, nagrody i medale na turniejach ogólnopolskich. We wrześniu 1999 r. nasza szkoła stanęła przed poważną próbą dostosowania się do nowej reformy oświaty. Przez ponad 12 lat wspólnie z Gimnazjum nr 95 użytkowaliśmy sale dydaktyczne, salę gimnastyczną, boiska sportowe i stołówkę.

W 2004 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia – Profesora Bogusława Molskiego - pierwszego dyrektora Ogrodu Botanicznego w Powsinie, pracownika Polskiej Akademii Nauk, człowieka bardzo zaangażowanego w problematykę ochrony środowiska naturalnego. Postać patrona stała się dla uczniów jeszcze bardziej bliska i przyjazna poprzez sąsiedztwo Ogrodu Botanicznego oraz wdrażanie w szkole programów ekologicznych.

Ze względu na potrzeby (duży rejon, trudne warunki nauki – w jednym budynku funkcjonowały szkoła podstawowa i gimnazjum) w 2010 roku rozpoczęto budowę nowego budynku dla szkoły na terenie działki oświatowej przy ul. Eugeniusza Lokajskiego 3. Budowę ukończono w maju/czerwcu 2012 roku. W nowym budynku rozpoczęły naukę dzieci sześcioletnie z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VI. Do dyspozycji uczniów przekazane zostały: nowoczesny blok sportowy, pomieszczenia na świetlice, jadalnia, boksy i szatnie z szafkami dla dzieci starszych, 2 pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, 32 sale lekcyjne (w tym 4 do nauki języków obcych), przestronne korytarze oraz kompleks boisk sportowych z bieżnią, skocznią i placem zabaw.

Liczba absolwentów naszej szkoły:

 • rok 1999 - absolwenci klas VIIIa-VIIIe - 158 uczniów
 • rok 2000 - absolwenci klas VIIIa-VIIIe - 159 uczniów
 • rok 2000 - absolwenci klas VIa-VId - 129 uczniów
 • rok 2001 - absolwenci klas VIa-VIe - 147 uczniów
 • rok 2002 - absolwenci klas VIa-VId - 125 uczniów
 • rok 2003 - absolwenci klas VIa-VIe - 140 uczniów
 • rok 2004 - absolwenci klas VIa-VIf - 150 uczniów
 • rok 2005 - absolwenci klas VIa-VIe - 122 uczniów
 • rok 2006 - absolwenci klas VIa-VIc - 83 uczniów
 • rok 2007 - absolwenci klas VIa-VId - 101 uczniów
 • rok 2008 - absolwenci klas VIa-VId - 104 uczniów
 • rok 2009 - absolwenci klas VIa-VIc - 73 uczniów
 • rok 2010 - absolwenci klas VIa-VIc - 75 uczniów
 • rok 2011 - absolwenci klas VIa-VIc - 86 uczniów
 • rok 2012 - absolwenci klas VIa-VId - 94 uczniów
 • rok 2013 - absolwenci klas VIa-VId - 93 uczniów
 • rok 2014 - absolwenci klas VIa - VId - 102 uczniów
 • rok 2015 - absolwenci klas VIa - VIe - 146 uczniów
 • rok 2016 - absolwenci klas VIa - VIc - 82 uczniów