Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Erasmus+

W roku 2017 nasza szkoła przyłączyła się do międzynarodowego programu szkolenia nauczycieli: Erasmus+. W 2018 roku miały miejsce 21 mobilności do różnych krajów Europy: Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii i na Maltę. Nauczyciele naszej szkoły podnosili swoje kompetencje językowe, zapoznawali się z najnowszymi technologiami stosowanymi w nauczaniu różnych przedmiotów, nawiązywali międzynarodowe kontakty, uczyli się otwartości i tolerancji w stosunku do innych kultur i tradycji, podnosili poczucie własnej wartości oraz wzbogacali swój warsztat pracy o nowe pomysły i metody. W międzyczasie, w naszej szkole miały miejsce działania zmierzające do upowszechniania zdobytej wiedzy, Są one sukcesywnie dokumentowane na naszym blogu. 

Obejrzyj bloga: http://sp340erasmus.blogspot.com/

Obecnie czekamy na wyniki kolejnego konkursu. Jeśli uda nam się zakwalifikować do nowej edycji programu, kolejnych 27 osób wyruszy w świat na spotkanie nowym trendom, technologiom i zawieranym znajomościom z profesjonalistami z innych krajów Europy. 

Informacje przygotowała p. Katarzyna Stefanowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek