Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Biblioteka

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów. Jej zadaniem jest służenie realizacji programów nauczania i programu wychowawczego oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej. Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

Biblioteka jest skomputeryzowana, posiada dostęp do Internetu. Działa w niej Centrum Informacji Multimedialnej, gdzie uczniowie mogą wyszukiwać informacje w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych.

Biblioteka prowadzi ewidencję i wypożycza podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe w SP 340 zakupione ze środków dotacji celowej lub zapewnione przez Ministra Edukacji Narodowej Regulamin ewidencjowania i wypożyczania podręczników

Biblioteka w ciągu roku szkolnego organizuje różnorodne imprezy czytelnicze, m.in:

  • „Konkurs pięknego czytania”
  • Szkolny etap konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla klas 0-3
  • Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych w październiku
  • Konkurs na wykonanie plakatu reklamującego książkę
  • Zajęcia czytelnicze w bibliotece

W czytelni

W czytelni czekamy na zajęcia

Czasami brakuje miejsca

Czasami brakuje miejsca

W części multimedialnej biblioteki

W części multimedialnej

W poszukiwaniu ciekawej książki

W poszukiwaniu ciekawej książki