Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Świetlica w pigułce

 • Świetlica jest czynna w godzinach 7 – 17.30.
 • Aby zapisać dziecko do świetlicy wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia, którą można znaleźć na stronie szkoły w zakładce Świetlica.
 • Są dwa rodzaje kart: dla dzieci do 7 roku życia i dla dzieci od 7 roku życia.
 • Dzieci do 7 roku życia zgodnie z regulaminem świetlicy powinny być odbierane przez osoby pełnoletnie.
 • Osoba odbierająca dziecko musi potwierdzić swoją tożsamość okazując dokument ze zdjęciem.
 • Przy odbiorze dziecka należy wpisać się do zeszytu wypisów.
 • Nauczyciele świetlicy nie wydają dzieci na telefon, fax, mail).
 • Dzieci w świetlicy przebywają pod opieką nauczyciela świetlicy.
 • Szczególnie młodsze dzieci (z klas 1 – 3 i oddziałów przedszkolnych) nie poruszają się po szkole same: na obiady, do szatni, na plac zabaw, na boisko szkolne dzieci chodzą zawsze pod opieką nauczyciela.
 • Dzieci oczekujące na zajęcia lekcyjne są odbierane przez wychowawców ze świetlicy i po zajęciach przyprowadzane do niej z powrotem.
 • Na zajęcia dodatkowe dzieci idą pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, po zajęciach ma ona obowiązek odprowadzić dzieci do świetlicy.
 • Osoba prowadząca zajęcia nie może wydawać dzieci, chyba, że na podstawie upoważnienia wypisała je w zeszycie wypisów.

Informacje na stronę przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek