Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Regulamin świetlicy

Żaden uczeń z „0”, I, II i III klasy nie chce zostać ananasem.
Regulamin wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają.

 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.
 • Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.
 • Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
 • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 • Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję cudzą i swoją własność.
 • Dbam o czystość osobistą.
 • Przed posiłkiem starannie myję ręce, podczas posiłków zachowuję się kulturalnie i bezpiecznie.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

Informacje przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek