Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Ramowy rozkład dnia

7.00 - 9.00 - zajęcia własne zgodne z zainteresowaniami dzieci, drugie śniadanie.

9.00 – 11.30 - zajęcia tematyczne: zabawy integracyjne, ruchowe, taneczne, zajęcia plastyczne, techniczne, czytelnicze, konkursy, gry dydaktyczne , pogadanki, rekreacja na powietrzu.

11.30 - 14.30 - przygotowanie do obiadu, obiad, relaks po obiedzie.

14.30 – 16.30 - podwieczorek, odrabianie lekcji, zajęcia tematyczne:
Zajęcia plastyczne, techniczne, zabawy rekreacyjno - sportowe, przy muzyce, zabawy z chustą animacyjną, różne formy pracy z książką, bajkoterapia, konkursy, festiwale, uroczystości świetlicowe, gry dydaktyczne, szachy, zajęcia z elementami dramy i tańca, zabawy konstrukcyjne, rekreacja na powietrzu.

16.30 - 17.30 - zajęcia dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Ramowy rozkład dnia podlega modyfikacjom wynikającym z organizacji pracy szkoły oraz z aktywności i zainteresowań dzieci.

Informacje przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek