Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Nauczyciele

W roku szk. 2017/2018 wychowawcami w świetlicy szkolnej są:

 1. Joanna Dziupińska
 2. Cezary Wolanin
 3. Iwona Zielińska
 4. Kinga Aleksandrowicz
 5. Izabela Bielawska-Ptasiewicz
 6. Lucyna Wojtkiewicz-Granieczny
 7. Tadeusz Januszewski
 8. Anna Nadratowska
 9. Monika Dymitruk
 10. Grażyna Sankowska
 11. Alicja Balcerzak
 12. Szymon Turczyński
 13. Agnieszka Czarkowska
 14. Przemysław Kozłowski
 15. Magdalena Solka
 16. Ewa Szefler
 17. Małgorzata Ksiądz
 18. Sławomir Stefanek
 19. Karolina Wójcik
 20. Hanna Sałuda
 21. Katarzyna Parol

Informacje przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek