Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Informacje o świetlicy

Czynna codziennie od godziny 7:00 do 17:30

Świetlica szkolna mieści się w salach 38, 37, 41, 42, 43, 44
Kontakt telefoniczny ze świetlicą:
Sala 41: 546 61 40
Sala 42: 546 61 46
Sala 43: 546 61 47
Sala 44: 546 61 48
Sala 37: 546 61 43
Sala 38: 546 61 44
Pokój nauczycieli świetlicy: 546 61 42
Wpłaty na świetlicę można dokonywać przelewem na nr konta

75 1750 0012 0000 0000 3877 1884

Dyżur kierownika świetlicy dla rodziców:
czwartek godz.15:00 – 17:00 pokój nr 45
telefon: 22 546 61 41
kierownik świetlicy: Anna Jekiełek

Informacje na stronę przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek