Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rok szkolny 2018/2019

W tym miejscu będą informacje o wydarzeniach z życia świetlicy w roku szk. 2018/2019