Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Zajęcia specjalistyczne

Zajęcia specjalistyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze finansowane przez Urząd Gminy Ursynów

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mieszczące się przy ul. Zamiany 16 prowadzi nabór dzieci do placówki. Ognisko oferuje oddziaływania: dydaktyczno- wyrównawcze, w tym korekcyjno- kompensacyjne oraz logopedyczne; rozwojowo terapeutyczne- kółka zainteresowań i grupa rozwojowa; profilaktyczne; Trening Zastępowania Agresji; zajęcia socjoterapeutyczne oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne.

Więcej informacji można uzyskać w Ognisku TPD ul. Zamiany 16,
telefonicznie: 22-241-14-26 oraz
kontaktując się mailowo: ognisko.ursynow@gmail.com

Nasza strona:
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Zamiany 16 - Ursynów