Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja do kl. sportowej

Szanowni Państwo

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ:
Informujemy, że testy sprawnościowe do klas szermierczych IV i VII odbędą się 25 marca w sali gimnastycznej budynku A.

Uczniów klas III zapraszamy na godzinę 16:00

Uczniów klas VI zapraszamy na godzinę 17:15. 

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostarczenie do sekretariatu szkoły:
- podania o przyjęcie do klasy sportowej (do dnia 18.03.2019 r.)
- zaświadczenia lekarskiego o możliwości przystąpienia do testu lub okresowych badań lekarskich medycyny sportowej (do dnia 22.03.2019 r.)
Uczniowie przystępujący do testu sprawności fizycznej powinni posiadać strój sportowy (krótkie spodenki + koszulka + obuwie sportowe) oraz wodę.

 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do klas IV i VII szermierczych w roku szkolnym 2019/2020:

pobierz załącznik: Regulamin klasy szermierczej
pobierz załącznik: Regulamin rekrutacji do klasy szermierczej
pobierz załącznik: Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej
pobierz załącznik: Podanie do klasy sportowej

Informacje przygotował p. wicedyrektor Artur Wójcik
na stronie opublikowała Agata Ziemek