Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja do kl. sportowej

Szanowni Państwo

Szkoła Podstawowa nr 340 ogłasza nabór uzupełniający do klasy 4 sportowej o profilu szermierczym.

Test sprawnościowy dla chętnych uczniów odbędzie się we wtorek, 14.05.2019 o godzinie 15:00 w sali gimnastycznej SP 340. Przed przystąpieniem do testu należy zgłosić swój udział w sekretariacie szkoły. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgoda od lekarza na udział w teście.

 Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do klas IV i VII szermierczych w roku szkolnym 2019/2020:

pobierz załącznik: Regulamin klasy szermierczej
pobierz załącznik: Regulamin rekrutacji do klasy szermierczej
pobierz załącznik: Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej
pobierz załącznik: Podanie do klasy sportowej

Informacje przygotował p. wicedyrektor Artur Wójcik
na stronie opublikowała Agata Ziemek