Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja do kl. I i 0

Ważne!!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi  potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
pobierz załącznik: Informacje dotyczące potwierdzenia woli zapisu

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/21416_elektroniczny-system-rekrutacji-do-klas-i-w

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21414_adres-elektronicznego-systemu-rekrutacji-do
 
Dzień otwarty w naszej szkole dla kandydatów do  klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 14 lutego 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00.
pobierz załącznik: Harmonogram dnia otwartego

Zebranie informacyjne dla Rodziców - dnia 14 lutego 2019 r. o godz. 19.00, korytarz II piętro.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami : "Aktywny Sześciolatek w I klasie"

Zasady rekrutacji do klas I, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji pod poniższym linkiem: Informacje o rekrutacji do kl. I i oddziałów przedszkolnych

 

Informacje przygotowała p. wicedyrektor Ilona Pełka
na stronie opublikowała Agata Ziemek