Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rekrutacja do kl. I i 0

Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych planowane są następujące innowacje:

Kl. 1b - wychowawca - Olga Kwil - Górniak 
Edukacja medialna i wykonanie tik w edukacji wczesnoszkolnej.

Kl. 1d - wychowawca - Magdalena Kucharska
"Sprawna ręka" - różne formy usprawniania funkcji percepcyjno - motorycznych.

Kl. 1f - wychowawca - Dorota Zakrzewska
Innowacja z edukacji polonistycznej

Kl. 1h (sześciolatki) - wychowawca - Agnieszka Hałaczkiewicz
Innowacja przyrodnicza

Bardzo prosimy, aby Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do w/w klas złożyli stosowne pismo w sekretariacie szkoły do dnia 07. 06. 2019 r. Do klas będzie przyjmowana  taka sama liczba dziewczynek i chłopców. 

W klasie sześciolatków będzie realizowany program "Aktywny Sześciolatek w I klasie". W klasie tej jest jeszcze 8 wolnych miejsc, dlatego też siedmiolatki urodzone w listopadzie i w grudniu mogą się zapisać do tego oddziału.

O przyjęciu do klas innowacyjnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Ważne!!!
Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi  potwierdzenie woli zapisu do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
pobierz załącznik: Informacje dotyczące potwierdzenia woli zapisu

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa/21416_elektroniczny-system-rekrutacji-do-klas-i-w

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:  http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21414_adres-elektronicznego-systemu-rekrutacji-do
 
Dzień otwarty w naszej szkole dla kandydatów do  klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się dnia 14 lutego 2019 r. w godz. 17.00 – 19.00.
pobierz załącznik: Harmonogram dnia otwartego

Zebranie informacyjne dla Rodziców - dnia 14 lutego 2019 r. o godz. 19.00, korytarz II piętro.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami : "Aktywny Sześciolatek w I klasie"

Zasady rekrutacji do klas I, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020 znajdują się na stronie Biura Edukacji pod poniższym linkiem: Informacje o rekrutacji do kl. I i oddziałów przedszkolnych

 

Informacje przygotowała p. wicedyrektor Ilona Pełka
na stronie opublikowała Agata Ziemek