Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Rada Rodziców

Szanowni Państwo

Zapraszamy do odwiedzenia tej strony:
Strona Internetowa Rady Rodziców przy SP 340

Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać przelewem na nr konta: 20 1320 1104 2081 9635 2000 0001, proszę w przelewie podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Wpłaty na świetlicę można dokonywać przelewem na nr konta: 93 1320 1104 3038 0510 2000 0001, proszę w przelewie zaznaczyć, że jest to opłata za świetlicę oraz również podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

UWAGA zmiana nr kont: 
Nowe konto RR: 97 1750 0012 0000 0000 3877 1876

Nowe konto Świetlicy: 75 1750 0012 0000 0000 3877 1884

Dotychczasowe konta zostaną aktywne co najmniej do końca sierpnia 2018 roku (opcjonalnie do końca 2018 roku).

Informacje przegotował przewodniczący RR p, Robert Wojciechowski
na stronie opublikowała Agata Ziemek