Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Pedagodzy i psycholodzy

Chcesz zapytać...
Masz problem...
Potrzebujesz pomocy...
Chcesz o czymś powiedzieć...
...przyjdź i porozmawiaj

czekają na Ciebie pedagodzy i psycholog:

pedagog szkolny 
mgr Gabriela Bieniawska (budynek A)

klasy I, II  i oddziały przedszkolne
dyżur dla rodziców - środa godz. 16.30 -18.00
oraz w dniu zebrań z rodzicami godz. 18-20 sala 14
tel.: 546 61 20 w. 33

pedagog szkolny 
mgr Ilona Pełka (budynek A) 
klasy III
w godzinach pracy: 08.00 - 16.00 
tel.: 546 61 20 w. 23 

pedagog szkolny 
mgr Jolanta Szałańska (budynek A)
klasy IV - V
dyżur dla rodziców: środa 18.00 - 20.00 sala 13 
tel.: 546 61 20 w. 32

pedagog szkolny
mgr Iwona Żukowska (budynek B)
klasy VI - VII oraz VIII e, f
dyżur dla rodziców: czwartek 16.00 - 18.00 sala 50 
oraz w dniu zebrań z rodzicami godz. 18-20 
 tel.:  22 816 80 01 w. 24

pedagog szkolny

mgr Danuta Lewandowska (budynek B)
klasy VIII a, b, c, d  oraz  klasy gimnazjalne
dyżur dla rodziców - poniedziałek 16.00- 18.00
 oraz w dniu zebrań z rodzicami godz. 18-20 
tel.:  22 816 80 01 w. 24

psycholog szkolny
mgr Agnieszka Rodek (budynek A)
klasy 0 - III
dyżur dla rodziców: czwartek 15.30 - 17.30 pok. 4
oraz w dniu zebrań z rodzicami godz. 18-20 
tel.: 22 546 61 w.24

psycholog szkolny
mgr Joanna Brych (budynek A)
klasy IV – V
dyżur dla rodziców – środa 17.00 - 19.00 pokój 4 (budynek A)
oraz w dniu zebrań z rodzicami godz. 18-20
tel; 22 546 61 w. 24

psycholog szkolny
mgr Olga Płocińska (budynek B)
klasy VI – VIII i klasy gimnazjalne
dyżur dla rodziców - środa godz. 16.00-18.00 
 oraz w dniu zebrań z rodzicami godz. 18-20
tel.:  22 816 80 01 w. 24

Jeśli jesteś RODZICEM

możesz liczyć na naszą pomoc w sytuacji gdy:
- zauważasz u dziecka trudności w uczeniu się,
- potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
- Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej,
- niepokoi Cię zachowanie dziecka,
- masz jakiekolwiek pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

MOŻESZ LICZYĆ Z NASZEJ STRONY
NA WSPARCIE, POMOC I DYSKRECJĘ!