Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Plan lekcji

Szanowni Państwo
Informujemy, że plan lekcji na rok szk. 2017/2018 zostanie podany przez wychowawców 04.09.2017 r. w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, natomiast w dzienniku elektronicznym LIBRUS zostanie opublikowany po 15 września 2017 r. Plan w tym miejscu będzie na bieżąco aktualizowany.
 DZIENNIK ELEKTRONICZNY