Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Karty przyjęcia

Szanowni Państwo!

Aby zapisać dziecko do szkoły, należy wypełnić odpowiednią kartę przyjęcia i złożyć ją w sekretariacie szkoły.

Karta przyjęcia dziecka do kl. II-VIII i III kl. gimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019

Poniżej znajdują się formularze zapisu dzieci do świetlicy szkolnej. Bardzo prosimy o wypełnienie odpowiedniego druku i złożenie go pierwszego dnia pobytu dziecka w świetlicy u kierownika lub nauczyciela świetlicy lub w dniu zapisania ucznia do świetlicy.

karta dla dzieci poniżej 7 roku życia

karta dla dzieci powyżej 7 roku życia