Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017 r.
  3. Ferie zimowe 15 stycznia - 28 stycznia 2018 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 03 kwietnia 2018 r.
  5. Egzamin gimnazjalny ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
  7. Wakacje letnie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Dyrektor SP 340 informuje, że po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców ustalił następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na rok szkolny 2017/2018:
18, 19 i 20 kwietnia 2018 r. -  egzaminy gimnazjalne
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.

Informacje przygotowała p. Małgorzata Antonowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek 

pobierz kalendarz roku szk. 2017-2018