Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 02 września 2019 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2019 r.
  3. Ferie zimowe 10 - 23 lutego 2020 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 09 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.
  5. Egzamin ósmoklasisty  21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
  6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2020 r.
  7. Wakacje letnie od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Informacje przygotowała p. Małgorzata Antonowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek