Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 03 września 2018 r.
  2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
  3. Ferie zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
  4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
  5. Egzamin ósmoklasisty  15 - 17 kwietnia 2019 r.
  6. Egzamin gimnazjalny 10 - 12 kwietnia  2019 r.
  7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
  8. Wakacje letnie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

Dyrektor SP 340 po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Samorządu Szkolnego i Rady Rodziców ustaliła dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019: 02.11; 02.05 oraz:
10.04;  11.04;  12.04 - egzaminy klas gimnazjalnych
15.04;  16.04;  17.04 - egzaminy klas ósmych 
w tych dniach potrzebujące dzieci będą miały zapewnioną opiekę świetlicy.

Informacje przygotowała p. Małgorzata Antonowicz
na stronie opublikowała Agata Ziemek