Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Duplikaty dokumentów

Duplikat świadectwa:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97 z 2010 r., poz. 624) wydanie duplikatu świadectwa szkolnego jest płatne – 26 zł. W sekretariacie szkoły należy złożyć podanie rodzica/opiekuna wraz z dokumentem poświadczającym wpłatę.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa nr 340

nr rachunku: 08 1030 1508 0000 0005 5034 9019

Duplikat legitymacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych. ( Dz. U. nr 97 z 2010 r., poz. 624) wyrabianie duplikatu legitymacji szkolnej jest płatne – 9zł. W sekretariacie szkoły należy złożyć podanie rodzica/opiekuna, zdjęcie ucznia wraz z dokumentem poświadczającym wpłatę.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa nr 340
nr rachunku: 08 1030 1508 0000 0005 5034 9019