Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Logopeda

Szanowni Państwo

Opieką logopedyczną w roku szkolnym 2018/19 zajmują się:

Pani Małgorzata Arciuch objęła opieką logopedyczną klasy: 0B, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 2A, 2C, 2D, 2E, 2F 
Dyżur dla Rodziców : Środa 16.00-16.30 (sala nr 15-parter- budynek A)
pobierz załącznik: Plan pracy logopedy - p. Małgorzata Arciuch

Pani Paulina Rogalska objęła opieką logopedyczną klasy: 0A, 0C, 1A, 2B, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E
Dyżur dla Rodziców: Czwartek 11.30-12.00 (Sala nr 114 – pierwsze piętro- budynek A)
pobierz załącznik: Plan pracy logopedy - p. Pauliny Rogalskiej

Informacje przygotowały: p. Małgorzata Arciuch i p. Paulina Rogalska
na stronie opublikowała Agata Ziemek