Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Lato w mieście

Szanowni Państwo, tutaj znajdziecie wszystkie informacje dotyczące akcji: LATO W MIEŚCIE 2019.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU LATO W MIEŚCIE W SP 340

pobierz załącznik: Informacja o opłatach za posiłki w SP 340
pobierz załącznik: Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku wraz z potwierdzeniem opłaty za żywienie w SP 340

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU "LATO W MIEŚCIE 2019"

informujemy, że zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2019” rozpoczną się 18 kwietnia 2019 r. od godzin 12.00 przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego na stronie internetowej pod adresem: 
www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Informacje o programie Lato w Mieście 2019 dostępne są również na stronie Biura Edukacji: 
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-lato-w-miescie/warszawski-program-lato-w-miescie

pobierz załącznik: Zasady postępowania rekrutacyjnego do Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” 2019
pobierz załącznik: Wykaz placówek Programu "Lato w Mieście" 2019
pobierz załącznik: Harmonogram zapisów do Programu "Lato w Mieście" 2019
pobierz załącznik: Zasady rekrutacji do Programu "Lato w Mieście" 2019
pobierz załącznik: Rekrutacja uzupełniająca do Programu "Lato w Mieście" 2019

Informacje przekazane przez URZĄD M.ST. WARSZAWY
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
na stronie opublikowała Agata Ziemek