Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Karta Ucznia

Szanowni Państwo, 

Rodzice uczniów naszej szkoły, którzy nie złożyli wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wraz ze zdjęciem, mogą dostarczyć wniosek do sekretariatu do 6 czerwca 2017 r. 

Rodzice dzieci przyjętych do naszej szkoły do klas pierwszych na rok szkolny 2017 – 2018, proszeni są o złożenie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej wraz ze zdjęciem w sekretariacie, przy potwierdzeniu woli zapisu dziecka do szkoły.

Szanowni Państwo,

Władze m.st. Warszawy planują od dnia 1 września 2017r. rozszerzyć katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Od dnia 1 września dokumentem uprawniającym dzieci do bezpłatnych przejazdów będzie Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska ze specjalnym wzorem Karta Ucznia. Karty dla uczniów wraz z nagranymi uprawnieniami przygotowane zostaną przez Zarząd Transportu Miejskiego.

Karty Ucznia zostaną dostarczone do szkół przed zakończeniem roku szkolnego.

Wychowawcy otrzymali: informacje dla Rodziców, wzór wniosku i wniosek, który należy wypełnić i złożyć u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły do dnia 10 kwietnia.

W załącznikach zamieszczamy informacje dla Rodziców, wzór wniosku i wniosek.

wniosek karty miejskiej

karta ucznia - informacje dla rodziców

hologram