Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Dyżur wakacyjny dla zerówek

Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem: od jutra tj. 19 marca od godz. 9.00  do 1 kwietnia br. do godz. 24:00, pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl zostanie włączona dla rodziców możliwość wprowadzania wniosków na dyżur wakacyjny.

Zarejestrowany, wydrukowany i podpisany wniosek rodzice składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.

Dodatkowy druk wniosku (dla rodziców, którzy nie mają możliwości wypełnić druku on-line) zostanie podpięty do systemu elektronicznego od strony placówek i od strony publicznej dostępnej dla rodziców.

Jednocześnie sygnalizuję temat, który będzie ważny na etapie potwierdzania zakwalifikowania na dyżur poprzez wniesienie opłaty: Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola/  szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej – mogą korzystać z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystej szkoły / przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w każdej z placówek, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 10 maja 2019 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).

Informacje przekazane przez URZĄD M.ST. WARSZAWY
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
na stronie opublikowała Agata Ziemek