Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Informacja dla Rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole będzie realizowany  dla uczniów klas I bezpłatny Programu przeciwdziałania chorobom kręgosłupa finansowany przez Fundusze Europejskie.

Program będzie nadzorowany przez Dr Agnieszkę Stępień  - fizjoterapeutę, specjalistę od chorób kręgosłupa- szczególnie skolioz, wieloletniego wykładowcę uczelni wyższych, członka zespołów zajmujących się chorobami rzadkimi przy Ministerstwie Zdrowia oraz zespół zadaniowy Polskiej Akademii Nauk ds. opracowania standardów badań przesiewowych w kierunku skoliozy.

Program będzie prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę fizjoterapeutów z Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Orthos.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w załączniku.

Rodziców, którzy są zainteresowani udziałem dziecka w Programie, proszę o wypełnienie dokumentów zgody i oddanie ich wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Zgody będzie można wypełnić również 2 i 4 września. Wychowawcy będą mieli przygotowane ich wersje papierowe.

W czasie zebrania z rodzicami – 4 września – osoba odpowiedzialna za organizacje Programu wyjaśni Państwu wszelkie szczegóły.

pobierz załącznik: Informacje ogólne
pobierz załącznik: Zgoda RODO
pobierz załącznik: Kwestionariusz badanie początkowe
pobierz załącznik: Oświadczenie uczestnika projektu
pobierz załącznik: Zgoda ogólna na udział w projekcie 
pobierz załącznik: Zgoda ogólna na wykonanie badań dziecka
pobierz załącznik: Wzór Informacji o uczestnikach Projektu

Z poważaniem
Małgorzata Antonowicz
Informacje opublikowała Agata Ziemek