Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Wymagania edukacyjne

 1. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne w klasie 1
 2. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne w klasie 2
 3. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne w klasie 3
 4. pobierz załącznik: Przedmiotowy System Oceniania w klasach 1-3
 5. pobierz załącznik: Wymagania z przyrody do kl. 4
 6. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 5
 7. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 6
 8. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 7
 9. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 8
 10. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 4
 11. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 5
 12. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 6
 13. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 7
 14. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 8
 15. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 6-8
 16. pobierz załącznik: Wymagania z matematyki kl. 4
 17. pobierz załącznik: Wymagania z matematyki kl. 5
 18. pobierz załącznik: Wymagania z matematyki kl. 6
 19. pobierz załącznik: Wymagania z matematyki kl. 7
 20. pobierz załącznik: Wymagania z matematyki kl. 8
 21. pobierz załącznik: Wymagania z plastyki kl. 4
 22. pobierz załącznik: Wymagania z plastyki  kl. 5
 23. pobierz załącznik: Wymagania z techniki  kl. 4
 24. pobierz załącznik: Wymagania z techniki  kl. 5
 25. pobierz załącznik: Wymagania z techniki  kl. 6
 26. pobierz załącznik: Wymagania z religii kl. 4
 27. pobierz załącznik: Wymagania z religii kl. 5
 28. pobierz załącznik: Wymagania z muzyki kl. 4,5,6
 29. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego kl. 4
 30. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego kl. 6
 31. pobierz załącznik: Wymagania z W-F kl. 4
 32. pobierz załącznik: Wymagania z W-F kl. 5
 33. pobierz załącznik: Wymagania z informatyki kl. 4
 34. pobierz załącznik: Wymagania z informatyki kl. 5
 35. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego kl. 4
 36. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego kl. 5
 37. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego kl. 6
 38. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego kl. 7
 39. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego kl. 8