Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Wymagania edukacyjne szk. podst.

 1. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne w klasie 1 (reforma 2017 r.)
 2. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne w klasie 2 (reforma 2017 r.)
 3. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne w klasie 3
 4. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. 1-2
 5. pobierz załącznik: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. 3
 6. pobierz załącznik: Przedmiotowy System Oceniania w klasach 1-3
 7. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego
 8. pobierz załącznik: Wymagania z języka polskiego w kl. 4-8 (reforma 2017)
 9. pobierz załącznik: Przedmiotowy System Oceniania na lekcjach matematyki
 10. pobierz załącznik: Kryteria oceniania na matematyce
 11. pobierz załącznik: Wymagana z matematyki kl. 4 (reforma 2017)
 12. pobierz załącznik: Wymagana z matematyki kl. 5 (reforma 2017)
 13. pobierz załącznik: Wymagana z matematyki kl. 6
 14. pobierz załącznik: Wymagana z matematyki kl. 7 (reforma 2017)
 15. pobierz załącznik: Wymagana z matematyki kl. 8 (reforma 2017)
 16. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 4 (reforma)
 17. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 5 (reforma)
 18. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 6
 19. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 7 (reforma)
 20. pobierz załącznik: Wymagania z historii kl. 8 (reforma)
 21. pobierz załącznik: Wymagania z przyrody
 22. pobierz załącznik: Wymagania z przyrody do kl. 4 (reforma 2017)
 23. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 5 (reforma)
 24. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 7 (reforma)
 25. pobierz załącznik: Wymagania z biologii kl. 8 (reforma)
 26. pobierz załącznik: Przedmiotowy system oceniania na geografii
 27. pobierz załącznik: Przedmiotowy system oceniania na fizyce
 28. pobierz załącznik: Wymagania z fizyki do kl. 7 (reforma 2017)
 29. pobierz załącznik: Wymagania z fizyki do kl. 8 (reforma 2017)
 30. pobierz załącznik: Wymagania z chemii do kl. 7 (reforma 2017)
 31. pobierz załącznik: Wymagania z chemii do kl. 8 (reforma 2017)
 32. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 1 (reforma 2017)
 33. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 2 i 3
 34. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 4-6
 35. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 4 (reforma 2017)
 36. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 5 (reforma 2017)
 37. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 7 (reforma 2017)
 38. pobierz załącznik: Wymagania z języka angielskiego klasy 8 (reforma 2017)
 39. pobierz załącznik: Wymagania z zajęć technicznych
 40. pobierz załącznik: Wymagania z techniki kl.4-6 (reforma 2017)
 41. pobierz załącznik: Wymagania z plastyki
 42. pobierz załącznik: Wymagania z muzyki
 43. pobierz załącznik: Wymagania z muzyki kl. 5
 44. pobierz załącznik: Wymagania z zajęć komputerowych
 45. pobierz załącznik: Wymagania z informatyki kl. 4-6 (reforma 2017)
 46. pobierz załącznik: Wymagania z informatyki kl. 7-8 (reforma 2017)
 47. pobierz załącznik: Przedmiotowy system oceniania z religii w kl. 1-3
 48. pobierz załącznik: Wymagania z religii kl. 1-3
 49. pobierz załącznik: Wymagania z religii kl. 4
 50. pobierz załącznik: Wymagania z religii kl. 5
 51. pobierz załącznik: Wymagania z etyki kl. 4 i 5
 52. pobierz załącznik: Wymagania z wychowania fizycznego
 53. pobierz załącznik: Wymagania z wychowania fizycznego do kl. 4-6 (reforma 2017)